messbarometer

Til hovedsiden
Spørgsmål 1 ud af 10.
Vores markedsposition er ideel og nær, hvor vi strategisk ønsker den skal være.
I hvilken udstrækning er du enig i udsagnet?
Hvad er din vurdering på en skala fra 1 - 10 (hvor 1 = Helt uenig og 10 = Fuldstændig enig)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ved ikke
Hvor vigtigt vurderer du, at udsagnet er for din/jeres virksomhed?
Mindre vigtigt
Vigtigt
Meget vigtigt
Afgørende
© messbar ApS 2019-2021