Er salgsmaskinen skarp og målrettet?

Matcher jeres salgsproces indkøbsadfærden hos jeres potentielle kunder?

Adskillige undersøgelser viser, at indkøbsadfærden i langt de fleste B2B-virksomheder har forandret sig markant de seneste år. Størstedelen af indkøbsbeslutningen er taget inden leverandørvalg og forventningen om øjeblikkelig behovsafklaring betyder at det skal være et rent lykketræf, hvis det traditionelle salgsbesøg tilfældigt er timet rigtigt.

Det store spørgsmål er derfor: Hvordan matcher vores salgstilgang den forandrede købsadfærd hos vores målgrupper?

messbarometeret

For at give et analytisk grundlag for at arbejde struktureret med salgsproccesen har messbar udviklet messbarometeret, hvor vi arbejder efter nogle klare grundlæggende principper, der er opbygget gennem arbejdet med data, salg og marketing i en lang række danske virksomheder.

Med en analytisk, systematisk og datadrevet tilgang sørger vi for, at din virksomheds marketing- og salgsindsats nytter noget og flytter noget. Vi hjælper med at skabe klar retning og bedre forretning.

Det hurtige benchmark

Du kan få en første indikation ved at besvare nogle enkle spørgsmål. Efterfølgende vil du modtage benchmark, hvor du kan se dit resultat sammenholdt med gennemsnittet, når vi har minimum 200 respondenter.

Privatlivspolitik
© Messbar ApS 2019-2024